“Το Μελισσουργείον οικ. Αργύρη συμπεριλαμβάνεται στο ειδικό αφιέρωμα “Greek Food, The Story”, στις ελπιδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις, που δημιούργησε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πρωτοβουλία αυτή σκοπό έχει την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες με πάθος και αγάπη για τη δουλειά τους, συμμετέχουν στην ανάπτυξη, παραγωγή και επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και τη διανομή τους σε όλον τον κόσμο.
Διαβάστε εδω