Στο Μελισσουργείον οικ. Αργύρη, εφαρμόζουμε πάντα την ορθή μελισσοκομική πρακτική, δεν μεταφέρουμε τα μελίσσια μας σε οργανωμένες καλλιέργειες όπου υπάρχει το ενδεχόμενο ψεκασμών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών και δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα.

Για να είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα προϊόντα μας, είναι 100% βιολογικά, συνεργαστήκαμε με την εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ, η οποία ύστερα από προβλεπόμενους αυστηρούς ελέγχους, μας επιτρέπει να αναγράφουμε στη συσκευασία μας την ένδειξη “ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ”.